Дата: 09.10.2016

Източник: gabrovonews.bg

Прочетено: 1388

Инициативата „Дом на бизнеса“, към местната структура на Българската стопанска камара, стартира в Габрово. На събитието, организирано в Стопанска камара – Габрово, присъстваха представители на фирми от област Габрово, специализирани и занимаващи се с преработваща промишленост и машиностроене.

Организатори на срещата на бизнеса бяха фирмите „Габинвест“ ЕООД и „Импулс“ АД, в партньорство с Стопанска камара – Габрово. Гости на събитието в Габрово бяха експертите от Българската стопанска камара Мирослав Тончев и Атанас Бойков, и Цветана Янкова от Българска браншова организация Машиностроене.

В открита среща ръководителите на фирмите обсъдиха с представители на Българската стопанска камара предизвикателствата, стоящи пред предприятията в сектор Машиностроене, свързани с липсата на кадри, потенциалът за изграждане на специализиран колеж за подготовка на кадри в областта и възможностите за сътрудничество на предприятията, включително и клъстерен подход.

В дневния ред на заседанието бяха дискутира още темите, свързани с моделите за изграждане на системи за управление на човешкия капитал в предприятията и системи за оценка на компетенциите. Участниците в срещата дебатираха и по проблемите в областта на управление на човешкия капитал, мотивацията и задържането на кадри.

Дискусията премина динамично, като представителите на местните фирми споделиха наболели проблеми с експертите на БСК, които от своя страна ги консултираха и подкрепиха.

В края на инициативата всички присъстващи се обедниха и единодушно приеха, че такива срещи на бизнеса, не само с представители на фирми специализирани и занимаващи се с преработваща промишленост и машиностроене, ще се провеждат всеки първи четвъртък на месеца в Стопанска камара – Габрово (ул. Пенчо Постомпиров 37), където да се дискутират и обсъждат предизвикателствата пред браншовете в региона.

Идеята е да се постави началото на проект, обединяващ бизнеса в Габрово.