Дата: 17.11.2016

Източник: Сп. Financebg

Прочетено: 907

България заема все по-незавидно място в каквито и да е било класации за оценка на бизнес климата в отделната страна. Това е общата картина, а иначе според родната статистика икономиката ни върви възходящо, а при това положение не е кой знае колко необходимо да се прибързва с приемането на Бюджет 2017 година. Това е мнението на Божидар Данев, председател на Българската стопанска камара /БСК/.

„Имаме забележки към този бюджет, тъй като в него има високи разходи и скромен ръст. При добро управление и намаление на разходната част може да има високи резултати. Няма драма, защото може да се разходва по 1/12 от предходния бюджет. Ще се спестят средства, както и ще се избегне реализирането на популистки виждания в период на безвластие“, смята Данев.

Най-добре е да се работи по стария бюджет и когато бъде избран нов парламент, ще се изработи съответният бюджет спрямо политиките, които ще се провеждат. Иначе ще влезем в спирала на безотговорност едни да приемат бюджета, а други да го изпълняват, каза Божидар Данев. Забележете как се оживиха партиите да яхнат постиженията на референдума. Всеки иска да ги капитализира, за да спечели неговата партия. Нито една партия дотогава нито говореше за референдума, нито за резултатите. Сега го признаха мнозина, начело с досегашния премиер, отбеляза Б.Данев. Според него двамата президенти са дали добър пример как да се търси съгласие.

Той подчерта също, че България слиза надолу в класациите на бизнес климата.  В тези условия е още по-ясно, че трябва да бъдем скромни в разходната част, подчерта Данев. Трябва да спрем със сериозните харчове, с натиска върху бизнеса, с високите такси и настъплението към бизнеса по всички направления, каза още Б.Данев.

Припомняме, че още преди две седмици БСК даде своята оценка на проектобюджета за 2017 г. В нея се казва, че продължава многогодишната порочна практика за получаване на проектозаконите за държавния бюджет един ден преди обсъждането в НСТС. Проектите на програмни бюджети на първостепенните разпоредители, ориентирани към постигане на цели и резултати, също не са достъпни за обществено и експертно обсъждане. Тази практика ограничава възможността за тяхното своевременно и ефективно консултиране от страна на членовете на браншовите и регионални сдружения и УС на БСК. Държавният бюджет е основен инструмент на разположение на всяко легитимно избрано правителство, натоварено с правото и задължението да реализира своя мандат и програма (Програмната декларация на парламентарното мнозинство и Управленската програма на правителството от края на 2014 г.). Обществото, социалните партньори и работодателските организации, в частност, следва да оценят дали размерът на обществените средства, с които правителството смята да реализира своите социални и икономически дългосрочни програмни намерения и цели, е логичен и безспорно аргументиран. Дали програмните цели не биха могли да бъдат постигнати по по-ефективен и ефикасен начин, т.е. с по-малко средства.

За съжаление, представеният проект за държавен бюджет за 2017 г. не дава необходимата яснота за надеждна преценка относно това: какви са целите; какви политики и конкретни проекти ще осигурят тяхното постигане;извършен ли е текущ преглед, дали изпълнението върви според програмните намерения и цели, респ. – даденият мандат от избирателите; кой лично е отговорен за постигане или компрометиране на целите и очакваните резултати.

Остава общото впечатление, че водещото при разпределението на близо 37 млрд. лв. разходи е по разпоредители и функции за обслужване на статуквото, а не за устойчивото развитие на Република България, бе едно от заключенията на експертизата на БСК.