05.01.2017

Индустриален клъстер „Сигурност“ – ИКС (член на БСК) създаде регистър на фирмите, извършващи частна охранителна дейност, който може да бъде ползван онлайн на адрес http://iksbg.com/services/company-reports.html.

Създаването на такъв регистър е ангажимент на МВР, съгласно приетия през 2004 г. Закон за частната охранителна дейност (ЗЧОД)[1], но до момента той практически липсваше. Благодарение на безвъзмездните и доброволни усилия на ИКС, регистърът вече е факт. Поради липса на публични данни, регистърът не предлага информация за броя на охранителите и охраняваните обекти, както и за средствата, използвани при осъществяване на охраната (МПС, оръжие и др.), макар подобно изискване да е записано в чл.40, ал.2, т. 3 и 4 от ЗЧОД.

Според данните в регистъра, към настоящия момент у нас има общо 2867 фирми, лицензирани да извършват частни услуги за сигурност. От тях 1000 имат национален лиценз, а останалите 1867 притежават регионални лицензи.

304 фирми са лицензирани да извършват лична охрана на физически лица, 1816 – за охрана на имущество на физически или юридически лица, 232 – за охрана на мероприятия, 265 – за охрана на ценни пратки и товари, а 762 са звената за самоохрана.

Най-много лицензирани фирми за охрана има на територията на гр. София (1076), следвани от Пловдив (209), Варна (172), Бургас (97), Плевен (74) и Перник (53).

С изграждането на регистъра целим повишаване на публичността относно дейността на фирмите за охрана и сигурност. Разбира се, не сме в състояние да обхванем в пълнота всички данни за лицензираните компании, тъй като голяма част от информацията не е публично достъпна“, сподели Татяна Иванова, изпълнителен директор на ИКС. Тя изрази очакване, че регистърът ще е полезен инструмент, както за самите компании от сектора, така и за ползвателите на техните услуги, а също и за контролните органи.

Припомняме, че през м. юли 2016 г. зам.-главният прокурор Ася Петрова огласи резултати от проверка на частната охранителна дейност. Тогава г-жа Петрова отбеляза, че „основният проблем е липсата на общ регистър на фирмите и тяхната дейност в МВР. Този регистър е трябвало да заработи преди 12 години, когато влиза в сила сега действащият ЗЧОД. Това на практика означава, че полицията, като част от изпълнителната власт, сама нарушава законите на страната. Не се изключва вероятността това да се прави умишлено, за да не се види коя фирма на кого точно е,  какви обекти пази, какви гардове е наела и с какво оръжие разполага“.

____________

[1] ЗАКОН ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ (Обн. ДВ. бр.15 от 24 Февруари 2004 г.)

Чл. 40. (1) В МВР се изгражда и поддържа Единен автоматизиран централизиран регистър на лицензите за дейностите по този закон.

(2) Единният автоматизиран централизиран регистър на лицензите съдържа данни за:

1. търговците или юридическите лица с издаден лиценз за извършване на частна охранителна дейност, отказите за издаване на лиценз и отнетите лицензи;

2. търговците по чл. 2, ал. 2, т. 2, на които е удостоверено правото за извършване на частна охранителна дейност;

3. охраняваните обекти и броя охранители;

4. средствата, използвани при осъществяване на охраната (МПС, оръжие и други).

(3) Информацията от Единния автоматизиран централизиран регистър може да се използва само за осъществяване на контрол по този закон и за предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления.

Дата: 05.01.2017

Източник: БСК

Прочетено: 4458