Дата: 09.01.2017

Източник: сп. Икономист

Прочетено: 2186

Сп. Икономист

През 2017 г. България отбелязва 10 години от присъединяването си към Европейския съюз. Какви са за­воеванията и кои са разочаровани­ята от еврочленството? Няколко мнения на представители на биз­несорганизации и на наблюдатели

Божидар Данев, БСК: Загубихме най-подгот­вените си кадри

Получихме изключителния шанс да влезем в друга политическа култура. Голяма, макар и противоречива, е и ролята на грантовете.

Има някой, който да наблюдава, следи и коригира поведението на политическия елит, който от своя страна е стъписан от това.

За първи път върху разходната част на бюджета се упражнява контрол. Бюджетите продължават да са силно централизирани и йерархични, без нужната финансова свобода за регионите и общините. Не получихме упрек за това в мониторинговите доклади на ЕС и тази практика продължава.

Загубихме огромна част от българската интелигенция, от хората с предприемачески дух, фактически генетичното богатство на България. Очевидно не бяхме дорасли за подобна пазарна радикализация и най-под­готвените хора отидоха в по-напредналите страни, а ние загубихме.