Дата: 06.03.2017

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 966

BusinessEurope публикува традиционния си Барометър за реформи „Пролет 2017: Укрепване на дългосрочния растеж в Европа“.

Барометърът показва, че прилагането на реформите продължава да е твърде бавно в много държави-членки, като само 17% от препоръките за отделните държави са изпълнени по задоволителен начин.

Сравненията с други водещи икономики показват, че структурните реформи в Европа са спешно необходими за стимулиране на растежа и укрепване на публичните финанси, вкл.:

  • Цената за започване на бизнес в ЕС е повече от три пъти по-висока от тази в САЩ, а създаването на компания в ЕС отнема около два пъти по-дълго време;
  • Разходите за развойна дейност и иновации в ЕС (2% от БВП) са много под тези в Япония (3,6%) и в САЩ (2,7%);
  • Общата данъчна тежест в ЕС остава 50% по-висока от тази в САЩ и над 20% по-висока от тази в Япония.

Специален раздел в документа е посветен на качеството на публичните разходи в ЕС. Въз основа на международни сравнения се достига до извода, че всички държави-членки на ЕС трябва да преразгледат структурата на своите публични разходи, за да направят средата за растеж по-благоприятна.

Тук можете да видите оценката на организациите, членуващи в BusinessEurope, за напредъка на отделните държави:

Австрия Белгия Кипър
Естония Финландия Франция
Германия Гърция Ирландия
Италия Литва Люксембург
Малта Холандия Португалия
Словакия Словения Испания
България Хърватска Чешка Република
Дания Унгария Полша
Швеция Великобритания  

Изтеглете пълен списък на оценките за държавите.