10.03.2017

MOVE Consortium цели създаване на стратегически и устойчиви партньорски взаимоотношения между  клъстерите в европейските страни и трети страни.

Консорциумът е създаден от четири европейски клъстера - Canarian Cluster for Transport and Logistics (Испания), Bulgarian Communication Cluster (България), Environment Park (Италия) and Numélink (Франция).

ИКЕМ се присъедини официално като партньор  още през октомври на 2016 , но официалното подписване на споразумението за партньорство сe случи сега, по време на първата среща на консорциума през март 2017.

MOVE Consortium цели създаване на стратегически и устойчиви партньорски взаимоотношения между  клъстерите в европейските страни и трети страни и сътрудничество по отношение на Умната и Устойчива мобилност.

Основни цели са  създаването на стратегическо трансгранично и междусекторно сътрудничество между МСП и клъстерите, създаване на интернационална стратегия към пазарите на трети страни, както и обмяна на опит, знания и др.

Дата: 10.03.2017

Източник: ИКЕМ

Прочетено: 1220