26.01.2017

ИКЕМ ще им съдейства за създаване и поддържане на паралелки по електрическа мобилност.

Професионална гимназия „Велизар Пеев“ в град Своге ще е първата в страната, която още от тази година ще стартира приема на ученици в специалността “Електромобили”. Европейският политехнически университет (ЕПУ) – Перник пък е първото висше училище, което получи акредитация по професионалното направление “Зелена енергия” и разрешение да създаде бакалавърска специалност “Електромобили”. Това стана ясно днес по време на третата среща "Устойчива система за подготовка на кадри за електрическата мобилност", която се организира от Индустриален клъстер “Електромобили” (ИКЕМ), член на БСК.

Целта на ИКЕМ е като браншова структура да стартира процеса на взаимовръзка между средното и висшето образование, професионалното и дуалното обучение.

Благодарение на дългогодишните усилия на ИКЕМ в това направление, професионалната гимназия в Своге ще изгради специална лаборатория за изследвания и обучение на кадрите и ще обогати материалната си база със стендове с електрически двигатели и други инструменти, които да помогнат на учениците максимално да се доближат до реалната работна среда.

По примера на град Своге поемат и професионалните гимназии по електротехника и механика в градовете Гоце Делчев и Хасково, които по време на срещата подписаха меморандум за сътрудничество с ИКЕМ. Интерес към внедряване на специалността е проявен и от професионалните гимназии в Плевен и Кнежа. Те ще почерпят опит и от столичната Професионална гимназия по транспорт и енергетика “Хенри Форд”, която още през 2014 г. откри първата паралелка "Електрически превозни средства".

Пред всички учебни заведения стои проблемът с квалификацията на кадри за тези нови специалности. Една от причините е недостатъчното заплащане на преподавателите, но по-големият проблем е тяхната квалификация. В тази връзка, пробивът на ЕПУ – Перник да създаде бакалавърска специалност “Електромобили” е изключително важен за подготовката на бъдещите преподаватели. До момента съществуваше само магистърска програма “Електромобили” във ВТУ "Тодор Каблешков", Русенски университет “Ангел Кънчев” и ЕПУ Перник.

Създаването на тази нова специалност позволява внедряването и на системата MyCompetence, която ще послужи като платформа за създаването на нови компетентностни модели и професионални стандарти, които са съобразени с нуждите на реалния бизнес. Системата може да послужи и за валидиране на уменията, придобити по неформален път.

Друга алтернатива се явяват и центровете за професионално обучение. Първият такъв, който обучава по специалностите „Монтьор и техник на електрически превозни средства“, работи в Ямбол, а негов директор е членът на УС на ИКЕМ Атанас Иванов.

Като положителен факт участниците в срещата подчертаха подкрепата, която получават от местната власт. Освен това, бе отбелязано отличното партньорство между отделните гимназии, които обменят не само опит, но и специалисти, както и учебна база.

Липсва достатъчно информация за възможностите за последваща реализация на завършилите професионално обучение по специалностите в областта на електрическите превозни средства, стана ясно още по време на срещата. Това, според ръководителите на професионални гимназии, също е сред факторите за нежелание от страна на младите хора да се обучават в тези направления. Друг проблем е, че няма адекватна информация относно конкретната необходимост на бизнеса от кадри със специфични умения и знания.

Проблем съществува и по отношение на финансирането на самите паралелки за професионално обучение. Например, столичната гимназия „Хенри Форд“ дължи за заплати 120 000 лв. само за тази учебна година, като за изплащането им ще ползва средства от фонда на гимназията, вместо да насочи натрупаните в него суми към преоборудване на учебните зали, например.

Професионалните гимназии очакват от бизнеса да ги подкрепи при защитата на приема за специализирани паралелки, както и по отношение на списъка със защитените професии.

 Участници в срещата:

 • Ангел Живков – директор на ПГ по механизация на селското стопанство „Пейо Кр. Яворов“ - Гоце Делчев
 • Инж. Таньо Стойчев – директор на ПГ ТЕ „Хенри Форд“, София
 • Росен Хаджиев – директор и Наталия Басарова и инж. С. Пацов, преподаватели в ПГ по механоелектротехника , Плевен
 • Нина Танчева – зам.-директор на ПГ по механоелектротехника „Хр. Смирненски“- Кнежа
 • Донка Станчева – директор на ПГССТ „Н. Вапцаров“ - Хасково
 • Инж. Станчо Атанасов – директор на ПГ „В. Пеев“ – Своге и инж. Росица Стайкова – Зам.-директор
 • Доц. Д-р Иван Евтимов – автор на единствените учебници по електромобили у нас
 • Проф. Росен Иванов – преподавател в Русенския университет „А. Кънчев“
 • Проф. Иван Миленов – член на УС на ИКЕМ и декан във ВТУ „Тодор Каблешков“ - София
 • Доц. Д-р Огнян Манолов – ЕПУ-Перник
 • Илия Левков – председател на УС на ИКЕМ
 • Иван Костов – главен секретар на ИКЕМ
 • Атанас Иванов – контрольор на УС на ИКЕМ и директор на ЦПО-Ямбол
 • Деян Пушкаров – представител „Професионално обучение“ – ИКЕМ
 • Стефан Апостолов – представител “Енергийни системи, енергийна ефективност и развойна дейност”- ИКЕМ
 • Томчо Томов – ръководител на Национален център за оценка на компетенциите при БСК
 • Антоанета Кацарова - Представител на Центъра за професионално обучение при БСК
 • Антон Вълков – водещ на срещата

Дата: 26.01.2017

Източник: БСК, ИКЕМ

Прочетено: 2657