Дата: 17.03.2017

Източник: БАПК

Прочетено: 382

Българската асоциация по пест контрол (БАПК), член на БСК, внесе в Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието и храните предложения за промени и допълнения към публикувания за обществено обсъждане проект на Наредба за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (ДДД).

Предложенията на БАПК са насочени основно към предотвратяване на възможността едно лице да е формален ръководител на ДДД дейности на три и повече фирми. По този начин, според БАПК, ще се гарантира качественото ръководство, а оттам и качеството на извършваните дейности.

С пълния текст на становището на БАПК можете да се запознаете ТУК.