Относно проекта за Наредба за условията и регистрацията за извършване на ДДД-дейности
Добави мнение

БСК подкрепи Българската асоциация по пест контрол относно проекта за Наредба за условията и регистрация за извършване на дезинфекция, дезинсекция  и дератизация.

В прикачените по-долу файлове можете да се запознаете със становищата на БСК и на Българската асоциация по пест контрол.