Дата: 07.04.2017

Източник: БКДМП

Прочетено: 1549

вж. СНИМКИ

По покана на Българо-швейцарската търговска камара (БШТК), в периода 2-5 април 2017 г., представители на Браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост (БКДМП) участваха в организирано посещение в гр. Ленцбург, Швейцария, с цел да се запознаят с модела на дуално обучение в страната. Посещението бе финансирано по проект B2B 4 CSR на БШТК.

Групата имаше възможността да посети професионална гимназия в Ленцбург - BSL, работилници за дървообработване, мебелно производство и монтаж, както и мебелна фирма, наела ученици от гимназията. Участниците посетиха чудесно оборудваните обучителни, работилници и цехове, където се провежда специализираното обучение и имаха възможност да дискутират темата с директора на гимназията, професионалните инструктори, учениците и представителите на бизнеса. 

Беше посетена производствената база и шоурума на фамилната мебелна фирма Moser, собственика на която сподели своят опита си при наемане на ученици по системата на дуалното образование в производството си. Във фирмата работят около 20 работника, като всяка година се наемат от 2 – 5 ученика, според нуждите й.

Системата за дуално обучение в конфедерацията е една от най-добре финансираните в световен мащаб. Водеща роля имат браншовите организации, които са ключов участник чрез финансиране на работилниците и професионалните учители в училищата, както и издаването на професионални сертификати на учениците и курсистите. Фирмите, които наемат ученици в системата на дуалното образование започват да отчитат печалба от инвестицията си до 4 години.

Ефективните резултати на швейцарската професионална образователна система се основават на устойчивото партньорство между  учебните заведения, публичните власти, бизнеса със своите браншови организации, ученици и родители.

От учебната 2017-2018 г. стартира дуално обучение и за мебелното производство.