21.07.2017

Фалшивите новини стават все по-често явление. 
Чрез тях целенасочено се заблуждава обществото и се насажда неприязън към хората,
които поемат рисковете на пазарната среда и допринасят за ръста на БВП.

 _____________

Твърдения, че „в Румъния и Сърбия средната заплата е с около една трета по-висока от тази у нас, а Македония е с 16% напред“, имат качеството на фалшиви новини. Ето защо, в рубриката „Стига вече!“ публикуваме сравнителни показатели, свързани със заплащането на труда, производителността и заетостта в цитираните четири държави.

Според статистическите данни за периода април-май 2017 г., брутната работна заплата в Македония и Сърбия надхвърля тази в България с незначителните 2%, но нетният й размер в България е по-висок с около 11% спрямо Македония и с 6% спрямо Сърбия. Относително високото ниво на средни заплати в Македония и Сърбия има своята висока социална цена – по-ниска заетост, респ. – три пъти и два пъти по-високо ниво на безработица спрямо това в България.

Значителното изоставане на заплащането у нас спрямо Румъния, съответно - от около 27% и 20% при брутната и нетната заплата, има своето логично обяснение:

Твърденията за ниския дял на компенсацията на наетите лица (разходите за труд) от 20% в добавената стойност също не отговарят на действителността. По предварителни данни на НСИ, през 2016 г. делът на компенсацията на наетите лица в брутната добавена стойност е достигнала 48% при изходно равнище 41,8% през 2010 г. Това съотношение e сравнимо с достигнатото средно равнище в ЕС28 от 53,1%, в Словакия – 43,4%, Полша – 41,9%, Чехия – 45,3%.

 

България

Румъния

Сърбия

Македония

Брутна СРЗ, €

529

721

538

540

Нетна СРЗ, €

413

518

391

368

България към другите държави:

 

 

 

 

Брутна СРЗ, €

-

-26,6%

-1,7%

-2,0%

Нетна СРЗ, €

-

-20,3%

+5,6%

+12,2%

 

България

Румъния

Сърбия

Македония

БВП на гл. от нас. ППС, щ. д.

17 709

21 648

13 720

13 055

БВП на 1 зает, щ. д.

17 248

22 431

18 074

14 849

Заетост, %

50,0

61,2

45,5

43,7

Безработица, %

7,1

5,4

14,6

22,9

Дата: 21.07.2017

Източник: БСК

Прочетено: 3186