Дата: 31.07.2017

Източник: БСК

Прочетено: 1760

Във връзка със зачестилите сигнали за злоупотреба с финансови средства от обществени поръчки, Българската стопанска камара апелира всички фирми, станали жертва на корупционна схема, да изпратят сигнал, като опишат проблема и оставят координати за връзка.

Сигналите можете да изпращате на: pr@bia-bg.com

Всяка подробност е важна! Опишете всички факти и данни, които пораждат Вашите съмнения, приложете копия и/или оригинални документи, ако разполагате с такива.

Молим изрично да запишете дали сте съгласни сигналът Ви (или част от него) да бъде публикуван тук. При Ваше желание, анонимността Ви ще бъде запазена.

Получените сигнали ще бъдат обработени и комплектовани от нашите юристи и ще бъдат придвижени към съответните компетентни органи, а за движението на преписката ще Ви държим своевременно информирани.

__________________________________________

 

 

Една от най-разпространените корупционни схеми е свързана с обществените поръчки на държавно, областно и общинско равнище. В повечето случаи средствата за тези поръчки се разпределят от орган, основно наречен “корупционен двигател”.

В съответствие със Закона за обществени поръчки при провеждане на процедура поръчката се възлага на определен изпълнител (коректно избран или не), който предварително заявява частта, която ще се изпълнява от подизпълнители, която да е до 30 на 100. Това разпределяне трябва задължително да се регистрира в Агенцията по обществени поръчки. На практика много често основният изпълнител или част от подизпълнителите сключват договори с подизпълнители (често кухи фирми), които сключват договори за изпълнение с реални изпълнители при много по-неизгодни за тях условия. Всички тези договори изобщо не са регистрирани в Агенцията за обществени поръчки, а разликата в плащането отива по съответните ниски, средни и високи нива. В пълно нарушение на Закона има превъзлагане на подизпълнители, които не са обявени. В същото време, никой не контролира кой реално изпълнява проектите и извършва дейност на обекта.

Корупционният кръг се затваря, след като на реалните подизпълнители се заплаща минимално или въобще не се заплаща за свършената работа. Държавните структури (Агенция за обществени поръчки, Агенция за държавна финансова инспекция, Сметна палата, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“) изобщо не се намесват в процеса и не контролират изпълнението.

Опитите от реалните изпълнители за справяне са обречени на съдебен и икономически провал. Свидетели сме на дългогодишно бездействие на държавните институции, чиято основна функция е следенето на законността!

Очакваме информация и за други действащи корупционни схеми,
на които сте станали жертва или имате сигнал за тях!

________________

Получените до момента писма и коментари можете да видите ТУК.