Дата: 04.10.2017

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 359

Европейската комисия представи пакет за незаконодателни обществени поръчки. BusinessEurope подкрепя непрекъснатите усилия на Комисията да гарантира правилното прилагане на директивите за обществените поръчки от 2014 г. на единния пазар на ЕС.

По този повод генералният директор на BusinessEurope Маркус Байрер заяви:

"Правилното прилагане на правилата за възлагане на обществени поръчки е от съществено значение за укрепване на лоялната конкуренция и за гарантиране на правилното изразходване на публичните средства. Подобрените насоки и професионализирането на възлагащите органи вероятно ще доведат до по-отворени пазари за обществени поръчки. Ние подкрепяме фокуса на Комисията върху това."

Пакетът за обществени поръчки съдържа следните елементи:

  1. общо съобщение относно изпълнението на обществените поръчки, съдържащо шест приоритетни области;
  2. съобщение относно доброволна предварителна оценка на големи инфраструктурни проекти;
  3. препоръка за професионализиране на публични купувачи;
  4. консултация със заинтересованите страни относно възлагането на обществени поръчки за иновации

Вижте предишни позиции на BusinessEurope за обществени контакти.