Дата: 08.08.2017

Източник: БСК

Прочетено: 1838

Днес, 8 август 2017 г., в Българска стопанска камара се проведе работна среща с председателя на Група 1 “Работодатели“ към Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) - Яцек Кравчик във връзка с подготовката и провеждането на Българското председателството на Съвета на ЕС. От страна на БСК в срещата участваха Маргарита Попова – зам.-председател и главен секретар, Камен Колев – зам.-председател и Людмила Мецова – директор в отдел „Международни организации и програми“.

По време на срещата бяха коментирани бъдещите дейности по провеждането на срещата на работодателските организации от ЕС през мeсец март 2018 г. в София. Предстоящата среща ще се състои по предложение на БСК и с подкрепата на ЕИСК. В момента тече формулиране на конкретните теми, които ще са свързани с умения и компетентности на работното място, перспективи пред пазара на труда и възможности за нови работни места. Обект на днешната среща бе и необходимостта от обвързване на Дунавската стратегия с Черноморския регион за приобщаване и насърчаване на бизнес сътрудничеството с трети страни от Изтока.

Считам, че свързването на Дунавската стратегия и Черноморския регион и поставянето на темата в центъра на дискусията, по време на Председателството, е визионерска перспектива и в политически, и икономически аспект. Перспектива за развитие не само между отделните държави-членки на ЕС, но и възможност за приобщаване и насърчаване на бизнес сътрудничеството с трети страни от Изтока, чрез черноморските пристанища и река Дунав. Темата за Черноморския регион е изключително значима. Тя със сигурност ще бъде продължена и от други държави-членки, които ще поемат Председателството на Съвета на ЕС след нас, посочи зам.-председателят и главен секретар на БСК Маргарита Попова.

Българският бизнес има възможност, в рамките на Българското председателство, да открие дискусията и да начертае пътища, по които да се работи дълго време. Един от въпросите, по който да се мисли в дългосрочен план, е приобщаването на страните от Западните Балкани към ЕС и НАТО. Визионерство е да гледаш и работиш за развитието на континента Европа, а не само на част от него, допълни още Маргарита Попова.

В тази връзка Яцек Кравчик коментира, че в ЕС се провежда много сериозен дебат за бъдещето на Съюза и последващите решения от Брекзит, които ще имат сериозно влияние върху дневния ред на ЕС. Време е за трудни решения. В настоящия момент е много важно да определим нашите ценности в ЕС, тъй като ако загубим посоката и ценностите, например единния пазар, ще има сериозно негативно влияние на развитието на Съюза като цяло, посочи председателят на Група 1 “Работодатели“ към ЕИСК.

И двете страни бяха единодушни, че Председателството е уникална възможност държавата-членка, която е домакин, да представи себе си пред останалите членки на ЕС, да отправи послания и постави важни въпроси, свързани с дневния ред и бъдещето на ЕС.

Яцек Кравчик изрази категорична готовност Група 1 „Работодатели“ да подкрепи, като съорганизатор, заедно с БСК, провеждането на среща през м. март 2018 г. на работодателските организации от ЕС. Считаме, че това е добра възможност българският бизнес и работодатели да отправят своите послания към колегите си в ЕС. Готови сме да бъдем мост между българския бизнес и европейските институции, категоричен бе г-н Кравчик.

СНИМКИ