Дата: 13.09.2017

Източник: ИКЕМ

Прочетено: 1013

На 12-09-2017 г. Национална браншова организация за електрическа мобилност – ИКЕМ подписа меморандум за сътрудничество с иновативната, многоезична платформа за онлайн дистанционно обучение по Фасилити мениджмънт - WIFI Академия. От страна на WIFI подписа Мирена Колева, а за ИКЕМ - Илия Левков.

Страните по меморандума се договориха да си сътрудничат в сферата на професионалното образование и обучение, да работят по общ модел за обучителни програми за нуждите на електрическата мобилност в България, както и да обменят експертиза и ресурси по темата.

Предстои изготвянето на обучения за монтьори и техници на зарядни станции и ЕПС, които ще бъдат достъпни, както за специалисти от автомобилния бизнес, така и за напълно начинаещи в този сектор.