Дата: 06.10.2017

Източник: БСК

Прочетено: 1378

Европейската агенция по лекарствата (EMA) оценява България най-ниско спрямо всички 19 кандидати, желаещи да поемат домакинството на ЕМА след Brexit. От изготвената оценка на готовността на кандидатите се вижда, че страната ни отговаря само на един критерий - може да предостави офис, в който да работят служителите на EMA. По всички останали 29 показателя България е оценена като неподходящ избор за нов дом.

Тази негативна оценка на кандидатурата ни е повод да припомним фактите, свързани с нея:

  1. На 29 септември 2016 г. Българската стопанска камара официално инициира България да кандидатства за домакин на ЕМА. Към тази дата единствен конкурент на страната ни бе Швеция.
  2. В периода октомври 2016 – април 2017 г. представители на БСК проведоха серия от срещи с представители на институциите с цел ангажирането им с кандидатурата на България.
  3. На 22 юни 2017 г.,  в рамките на заседанието на Европейския съвет, европейските лидери одобриха Процедура относно преместването на Европейската агенция по лекарствата и Европейския банков орган в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза. 
  4. На 31 юли 2017 г. Министерският съвет взе решение България да кандидатства за домакин на ЕМА, а премиерът Борисов информира за решението председателя на Европейския съвет Доналд Туск и председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер чрез официално писмо.
  5. До 1 август 2017 г. конкурентите на България вече бяха 18, при това с професионално подготвени кандидатури, вкл. брошури, сайтове, видеоклипове и пр. България беше единственият кандидат без специален сайт за кандидатурата си, а това е важен елемент от имиджова гледна точка.
  6. На 31 август 2017 г. Министерството на здравеопазването представи сайта на българската кандидатура, но същият дни наред не беше публикуван в сайта на ЕМА при останалите кандидатури.
  7. На 4 октомври 2017 г. Европейската агенция по лекарствата оповести класирането на кандидатите.
  8. През ноември 2017 г. Европейската комисия ще оповести окончателното си решение за релокацията на ЕМА, но от сега е ясно, че София няма никакви шансове да спечели конкурса.

Видно от горното, българската администрация пропусна един голям шанс за страната ни да се намеси в разпределението на седалищата на европейските институции. Не трябва да се забравя, че в ЕМА работят около 900 души, а много чуждестранни компании досега бяха базирани в Лондон, именно заради близостта с този европейски контролен орган. Логично беше да се очаква, че с преместването на агенцията големите фармацевтични компании щяха да се дислоцират, а това щеше да е сериозна възможност за България. Още повече, че страната ни има основателни претенции да заема немалка част от европейския фармацевтичен пазар.

Всичко това можеше да се случи, ако институциите бяха оценили своевременно полезността на идеята на БСК за преместване на ЕМА в София и ако бяха положили необходимите усилия за лобиране и адекватно представяне на кандидатурата ни.

За съжаление, въпреки че времето за подготовка на българската кандидатура беше напълно достатъчно, тя не беше реализирана по недопустимо неподходящ начин и резултатът беше напълно очакван. Остава въпросът защо тази възможност за страната ни беше пропиляна. Каква е причината – безхаберие, некомпетентност или нещо друго?