Дата: 04.12.2017

Източник: Европейска комисия

Прочетено: 913

Европейската комисия направи две законодателни предложения за изменение на учредителните регламенти на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) и Европейския банков орган (ЕБО). Те са нужни, за да се уредят юридически условията по преместването на двете агенции от Лондон съответно в Амстердам и Париж, след като 27 страни-членки на ЕС се споразумяха за това миналата седмица. Комисията действа бързо, за да осигури правна сигурност и яснота, като гарантира безпроблемното и непрекъснато функциониране на ЕМА и ЕБО след март 2019 г.

В съответствие с обикновената законодателна процедура се очаква Европейският парламент и Съветът да разгледат приоритетно тези законодателни предложения. Те се ограничават стриктно до потвърждаването на новите седалища на агенциите в рамките на двата учредителни регламента.

Преместването на тези две агенции е пряко следствие от решението на Обединеното кралство да напусне Европейския съюз, за което то уведоми Европейския съвет на 29 март 2017 г. Решението за преместването им трябваше да бъде взето от правителствата на 27-те държави членки. То не е част от преговорите за излизането на Обединеното кралство от ЕС.

За повече информация

Решение относно процедурата за преместването на агенциите на ЕС, които в момента са разположени в Обединеното кралство (включващо критериите)