Дата: 18.10.2017

Източник: БСК

Прочетено: 3856

вж. ВИДЕО

„Вече е ясно, че всички държави-членки на ЕС трябва да инвестират все повече и повече в цифровото обучение, за да се преодолее нарастващата разлика между цифрово преобразуващите се отрасли и услуги и настоящите образователни модели. Важно е да въведем Програмата в областта на цифровите технологии в Европа, за да се даде възможност за нови форми на дигитално образование, да се увеличат възможностите за младите хора на пазара на труда и да се преодолее разликата в цифровата култура между поколенията.“

Това каза изпълнителният председател Божидар Данев в речта си пред участниците в Тристранната социална среща на върха, която се проведе днес, 18 октомври 2017 г., в Брюксел, под председателството на Доналд Туск (председател на Европейския съвет), Жан-Клод Юнкер (председател на Европейската комисия) и Юрий Ратас (министър-председател на Естония).

„От съществено значение за бъдещето на заетостта е идентифицирането на подходящите умения за нови работни места и по-добро планиране и обвързване на политиките в областта на образованието, обучението и заетостта, с акцент върху младежката заетост, уменията и компетенциите, необходими за 21-ви век“, каза още в експозето си г-н Данев. Той сподели, че част от приоритетите на Българската стопанска камара за предстоящото Българско председателство през 2018 г. са създаването на подходящо законодателство за стимулиране на развитието на цифровата икономика и  нови модели на взаимодействие между бизнеса и образованието.

Срещата на върха протече под мотото „Изграждане на бъдещето на Европа: укрепване на устойчивостта и насърчаване на икономическия и социален напредък за всички", а основна тема бяха възможностите за растеж и заетост.

Дискусиите се фокусираха върху три области:

  • Социалното измерение на Европа,
  • Постигнатия напредък и начините за подобряване на участието на социалните партньори в политиките и реформите на национално равнище
  • Инвестиране в обучение в цифрова икономика и общество. 

Изказването на г-н Данев беше в рамките на третата тематична област – „Инвестиране в обучение и цифрова икономика и общество“.

_________________

Тристранната среща на върха е форум, целящ постигане на диалог между институциите на ЕС и на европейските социални партньори на най-високо управленско ниво.

Срещата на върха се председателства съвместно от председателя на Европейския съвет, председателя на Европейската комисия и държавния и правителствен ръководител на ротационното председателство на Съвета на ЕС (в случая – министър-председателя на Естония).

Работодателите са представени от BusinessEurope, Европейския център на работодателите и предприятията, предоставящи обществени услуги (CEEP) и Европейската асоциация на занаятите, малките и средните предприятия (UEAPME), а синдикатите са представени от Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC).

От българска страна членове на посочените организации са, както следва: