Дата: 22.11.2017

Източник: БСК

Прочетено: 736

На 21 ноември 2017 г., в Дом на науката и техниката – София, се проведе отчетно-изборно събрание на Съюз по автоматика и информатика „Джон Атанасов” (САИ), член на Федерацията на научно-техническите съюзи.

За председател бе избран проф. д-р. инж. Коста Бошнаков, декан за продължаващо и дистанционно обучение към ХТМУ.

В същия ден бе отбелязана и 50 годишнината на списание “Автоматика и Информатика”. Към днешна дата списанието обхваща проблемите на приложението на научно-техническите постижения в практиката, бизнеса и научно-техническата политика на страната в цялата област на автоматиката и информатиката. По-късно бе представена и книгата “С автоматика и информатика в сърцето”, издадена от САИ в чест на доц. д-р Емил Божанов и д-р Бенислав Ванев.

По повод 25 години от създаването на САИ, 50 години списание “Автоматика и Информатика” и сборника със спомени за доц. д-р Емил Божанов и д-р Бенислав Ванев, заместник-председателят на БСК Петър Денев, поднесе приветствие с пожелание за ползотворни бъдеща съвместна дейност.