Проф. Иван Янчев
Председател на ФНТС
акад. Ячко Иванов
Председател на НТС по строителство в България
+359 2 988 46 78
Весела Руменова Константинова
Председател на Съюз на метролозите в България
+359 2 989 39 46
Д-р Светла Владимирова Чамова
Председател на Съюз по хранителна промишленост
02 987 47 44
Иван Калчев Иванов
Председател на Съюз на геодезистите и земеустроителите в България
+359 2 987 58 52
Ивелин Рахнев
Председател на НТС по текстил, облекло и кожи
инж. Кирил Ерменков
Председателят на НТС по транспорта
02 987-23-20, 02 932-56-80
инж. Кремена Деделянова
Гл. секретар на НТС по по минно дело, геология и металургия
+359 2 986 13 79
инж. Лилия Смедарчина
Председател на Български съюз на стандартизаторите
0878 027 606
инж. Пламен Славчев Никифоров
Председател на НТС по водно дело
02 988 53 03
Марио Христов
Председател на Съюз на изобретателите в България
+359 2 987 85 98
Проф. Бончо Бонев
Председател на НТС на енергетиците в България
+3592 988 41 58
Проф. Георги Попов
Председател на НТС по машиностроене
Проф. Д-р Татяна Хубенова-Делисивкова
Председател на Съюз на икономистите в България
+359 877 033 557
проф. дн Венко Николаев Бешков
Председател на Съюз на химиците в България
02 870 20 88
проф. дтн инж. Иван Стоянов Ячев
Председател на Съюз по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС)
02 987 97 67
Проф. Коста Бошнаков
Председател на Съюз по автоматика и информатика
+3592 816 33 29, 816 31 18, 0889 890 649

Новини