Дата: 28.11.2017

Източник: БНР

Прочетено: 1043

Налице е значителен спад на инвестициите като дял от БВП - от 33% през 2007 г. до 18,6% през 2016 г. Това се посочва в анализ на Българска стопанска камара.

Публичните инвестиции намаляват два пъти – от 5,2% от БВП през 2007 г. до 2,6% през 2016 г. Частните инвестиции за периода са средно 5 пъти по-високи от публичните, като през 2016 г. те надхвърлят публичните инвестиции 7 пъти.

Физическият обем на преките чуждестранни инвестиции отбелязва спад от 14 пъти през 2016 г. спрямо 2007 г., отчитат още от БСК.

Пред Радио Пловдив изпълнителният председател на камарата Божидар Данев обобщи, че това е срив на инвестициите с почти една–трета и то в периода, в който сме член на ЕС. На практика, притокът на инвестиции у нас е индикатор за бизнес климата и за наличността на човешкия ресурс, който може да усвоява инвестиции. Това означава, че нашата икономика се обрича в бъдеще на една маргинална икономика, тъй като не създава устойчиви и конкурентноспособни работни места.

Според Данев чуждите инвеститори са предпазливи по много причини, но основните са три - нормативната база, която достига невероятен брой промени. Тази промяна е свързана с неопределеност за инвеститора, който иска спокойствие.

На второ място е неефективната съдебна система и на трето - липсата на човешки ресурс за управление на определен клас инвестиции.

Тромавата администрация и липсата на електронно правителство, въпреки обещанията, че то ще бъде въведено за 8 месеца, са също причините за отлива на инвеститори, а всичко това позволява и развитието на корупционната среда. Ако бяхме членове на Еврозоната и на Шенген, това би било допълнителен бонус за избор на България като място за инвестиции.

Изпълнителният председател на БСК припомни, че през 2020 година ще бъде спрян и финансовият допинг от ЕС, който сега частично решава проблема с инвестициите, но там пък корупцията е голяма.

БСК отчита ръст на българските инвестиции включително и в чужбина. Това е положително, но означава че българските инвеститори нямат доверие в бизнес средата у нас. България се срива в индексите за правене на бизнес всяка година с няколко места надолу.