Дата: 30.11.2017

Източник: БСК

Прочетено: 709

В изпълнение на комуникационния план на Проекта, на 29 ноември проектът EDU-LAB бе представен от представителя на БСК - Кирил Желязков пред членове на Българо - германската индустриална камара. Особено бе акцентирано на възможността в бъдеще да се обменят постигнатите междинни резултати, които могат да бъдат отпрактическа полза за работодателите от редица сектори на българската икономика.

В хода на дискусиите бе обменена информация за предстоящите събития и работни срещи по проекта EDU-LAB в България и другите крайдунавски страни.

Споделено бе, че на тези срещи  могат да бъдат обсъждани предложенията на представителите на бизнеса към подобряване на взаимодействието на висшето образование с пазара на труда и в частност - подобряване на качеството на работната сила за българската икономика.