15.12.2017

Резултати от анкетно проучване на БСК сред българските фирми, осъществено по поръчка на бТВ

Автор на проучването: Българска стопанска камара по поръчка на бТВ

Период на провеждане: 10 ноември – 10 декември 2017 г.

Брой на анкетираните предприятия: 790

Метод на провеждане: Онлайн анкета

________________________________  

Резултати от проучването 

Готовността на работодателите да предоставят коледни бонуси остава непроменена спрямо предходната година. През 2017 г. 79,7% от участвалите в анкетата декларират намерение да зарадват служителите си за Коледа, а през 2016 г. техният процент е бил 78,5. От тях през 2017 г. най-голям е делът (70%) на онези, които предвиждат финансов стимул. 19% от работодателите ще стимулират служителите си чрез фирмени подаръци, 9% - с ваучери за храна/напитки (10%), а 3% - с ваучери за почивка. 

От предпочелите финансовия стимул преобладаващата част (62%) предвиждат той да е в размер до 20% от нетното месечно възнаграждение на работниците, а всеки трети работодател (30%) предвиждат бонус в размер до 50% от работните заплати. Останалите 8% от работодателите са решили да отделят бонуси в размер до 75-100% от възнаграждението на работниците. Нито един от анкетираните не възнамерява да дава бонуси, по-големи от една месечна работна заплата. 

Добрите финансови резултати на фирмата са ключова предпоставка за работодателите, когато планират коледни стимули за своите работници. 44% от анкетираните отговарят именно по този начин на въпроса „При какви условия бихте дали коледни бонуси?“. 34% са на мнение, че бонуси трябва да се дават след внимателна преценка на приноса на всеки работник, а 21% биха зарадвали работниците си независимо от финансовите резултати на фирмата. Едва 1% от анкетираните твърдят, че при никакви условия не биха дали коледни бонуси.

Спрямо 2016 г. пропорциите в отговорите се запазват, като леко се увеличава делът на работодателите, готови да стимулират работниците си независимо от финансовите резултати, а намалява делът на онези, за които основен фактор е финансовото състояние на фирмата.

Най-честият мотив за раздаване на коледни бонуси (за 38% от анкетираните) е да бъдат поощрени добрите служители, а 19% виждат в това възможност за сплотяване на екипа. Всеки пети работодател (26%) планира бонуси, за да спази традициите на фирмата, а 11% приемат този жест към служителите като форма за подобряване/съхраняване на фирмения имидж. Спрямо 2016 г. нараства процентът на анкетираните, които използват бонусите за намаляване на облагаемата печалба на фирмата. Едва 1% са работодателите, които принципно не одобряват раздаването на бонуси. 

Вижте цялото проучване, вкл. графики ТУК!

Дата: 15.12.2017

Източник: БСК

Прочетено: 1314