Дата: 24.04.2018

Източник: БСК

Прочетено: 3993

Във връзка с предстоящото прилагане на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), считано от 25 май 2018 г., и новите задължения, които той въвежда за работодателите, БСК организира дискусия с членуващите в камарата браншови организации и представители на Комисията за защита на личните данни.

Срещата премина при изключителен интерес, с участието на над 70 представители на браншови организации от различни сектори на икономиката.

Основен лектор беше Цанко Цолов, член на Комисията за защита на личните данни (вж. презентация), който отговори на поставените въпроси, които бяха свързани основно със съдържанието на трудовите договори, обявите за набиране на кандидати за работа и др.