Дата: 25.04.2018

Източник: БСК

Прочетено: 1746

Българската стопанска камара - съюз на българския бизнес
празнува 38-и рожден ден

вж. 25-минутен документален филм за историята на БСК 

Днес се навършват 38 години от учредяването на Българската стопанска камара (БСК).  За тези почти четири десетилетия камарата успя да се утвърди като водеща бизнес и работодателска организация в България, проводник на новаторски идеи за развитие на икономиката. БСК има самочувствието да бъде фактор в социално-икономическите отношения в България и основание за това й дават множеството реализирани предложения за промени в нормативната уредба и административна практика, осъществените десетки проекти в сферата на икономиката, социалната политика, образованието, иновациите и др. 

Още преди демократичните промени в началото на 90-те години на ХХ век БСК създава първия в България фонд за рисков капитал и първата за България търговска банка, чрез които финансира изграждането на повече от 600 малки и средни предприятия. Голяма част от тях се развиват успешно и днес. Важна част от дейността на БСК от този период е свързана със създаването на технологични паркове към Техническите университети в София и Варна, работещи в областта на трансфера на технологии. 

След 1990 г. БСК активно участва в процеса на поставянето на българската икономика на пазарни основи. Камарата се включва с идеи и експертиза в нормотворчеството, касаещо бизнеса в преходния период, и подпомага процесите на преминаването на икономиката изцяло към пазарно развитие. Изключително важна е ролята на БСК за развитието на диалога между работодатели и синдикати, за изграждането на системата за социално партньорство в страната. БСК първа в България изгради браншови бизнес и работодателски организации, които се утвърдиха като уважавани партньори на съответните секторни синдикални и административни структури. Под егидата на БСК и с нейно дейно участие стартира колективното трудово договаряне на браншово и фирмено ниво. Сред заслугите на БСК за развитието на съвременната българската икономика са създаването на фондовия пазар в България и въвеждането на Арбитражния съд като институция, спомагаща за по-бързото разрешаване на търговски спорове. БСК стана проводник на европейското членство на страната чрез създаването на Смесения консултативен комитет България – Европейски съюз. Камарата е инициатор и съучредител на Комитета и го председателства от българска страна в продължение на два последователни мандата. 

БСК получи признание и в международен план чрез членството си в най-голямата бизнес организация в Европа BUSINESSEUROPE и с активната си работа в множество европейски и международни органи за социално партньорство, вкл. Европейския икономически и социален комитет, Международната организация на работодателите, Международната организация на труда и др. Камарата има сключени договори за партньорство с над 70 сродни организации от цял свят.

Честитим празника на всички колеги, членове и съмишленици, свързали съдбата си под някаква форма с БСК.