10.05.2018

Григор Димитров - главен директор "Осигурителни отношения" в Българската стопанска камара, е новият член на Надзорния съвет на НЗОК, от квотата на работодателите. Той влиза в съвета на мястото на Боян Бойчев.

Григор Димитров работи в БСК от 2009 г. по проблемите на пенсионното и здравното осигуряване, трудовите и индустриалните отношения.

Има висше техническо и висше икономическо образование. Магистър по управление на човешките ресурси. Доктор по икономика. Преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси.

През годините на трудовата си кариера Григор Димитров е бил заместник-министър на здравеопазването, зам.-началник на Военно-медицинска академия и главен изпълнителен директор на пенсионноосигурителна и на здравноосигурителна компания «Дженерали Холдинг» АД. Бил е и член на НС на НЗОК два мандата в периода 2012-2016 г.

Има многобройни публикации по проблемите на труда, трудовите отношения, пенсионното и здравното осигуряване. Автор е на учебник по здравно осигуряване.

Член е на Надзорния съвет на НЗОК. Участвал е в работната група по подготовка на Кодекса за социално осигуряване 2000 г., в Консултативния съвет по проблемите на пенсионната реформа (2010 г.). Ръководител и участник в работни групи и екипи по различни проекти в областта на труда и социалното осигуряване, организирани от НС , МС и МТСП.

Дата: 10.05.2018

Източник: БСК

Прочетено: 5651