Дата: 21.05.2018

Източник: БСК

Прочетено: 1189

Зооинж. Атанас Божков беше преизбран за председател на Управителния съвет на Съюза на производителите на комбинирани фуражи (СПКФ), член на БСК. Това стана по време на проведеното Общо отчетно-изборно събрание на организацията, на 18 май 2018 г.

Делегатите на събранието изслушаха и утвърдиха Отчетния доклад на Управителния съвет за дейността на съюза в периода 2015-2017 г. и Отчетния доклад на Контролния съвет за финансовото състояние на съюза за 2017 г., и приеха Проект за дейността и бюджета на СПКФ за 2018 г.

Освен изборът на председател на УС, в дневния ред на Общото събрание беше включен избор на нов състав на Управителния и на Контролния съвет, както и промени в Устава на организацията.