08.06.2018

Нова сага се оформи около евентуалното освобождаване на проф. Камен Плочев от поста управителя на НЗОК. След като членове на Надзорния съвет на Касата казаха, че той е подал оставка, самият Плочев опроверга информацията и заяви, че просто е уведомил, че ще отсъства по болест поне още месец. Предстои днес Надзорът на Касата да реши дали да подаде до Народното събрание препоръка за избиране на нов управител или да изчака оздравяването на професора.

За коментар по темата потърсихме Григор Димитров от БСК. Той е представител на работодателите в Надзорния съвет на НЗОК:

"Най-важното е да се изпълни изискването на Закона, а той е категоричен. Щом отсъства повече от три месеца, трябва да се отиде към процедура за неговото освобождаване, още повече, че той в писмото си казва, че ще продължи още един месец, но не се знае дали ще е само толкова. Затова законодателят е взел съответното решение за три месеца.

Проф. Плочев е коректен към нас и казва „Да, три месеца съм отсъствал и имам още един".

Аз ще подкрепя да се спази Законът, а той е категоричен. Ние не взимаме решение за неговото назначаване, но можем да кажем да се спази изискването на закона, което казва „обективно невъзможно да изпълнява задълженията си като управител за срок по – дълъг от три месеца". Това е законовата норма. Три месеца са минали и се казва, че няма да бъдат три, а повече. При това положение, моите уважения към проф. Плочев, но

НЗОК не може да няма управител.

Още повече да не забравяме, че сме месец юни и започваме да правим новия бюджет на НЗОК. Този, който ще прави бюджета на касата, трябва да бъде човекът, който ще го изпълнява и ще отговаря за него. Освен многото други неща, това ме тревожи най-много.

НЗОК трябва да има действащ управител, който да носи отговорност. След един месец депутатите излиза отпуск и, като се върнат през септември, докато го изберат, ще стане октомври, а тогава ще се приема бюджетът. Предстои един много важен акт – бюджетът за следващата година. Моето дълбоко убеждение е, че той трябва да бъде представен от този, който ще отговаря за неговото изпълнение. Иначе ще назначат един управител и той ще каже "аз няма да отговарям за този бюджет, да отговаря този, който го е правил". Не е ли така? Въпросът е принципен. Не става дума за симпатия или антипатия, че някой спорил с някой или не спорил. Има законово изискване и трябва да се спазва."

 

Дата: 08.06.2018

Източник: clinica.bg

Прочетено: 10162