Дата: 31.10.2018

Източник: БСК

Прочетено: 2063

Сътрудничеството между училище, университети и бизнеса – конкретни решения и възможности бяха централна тема на проведена работна среща.

Сътрудничеството между училище, университети и бизнеса – конкретни решения и възможности бяха централна тема на проведена работна среща по проект EDU-LAB във Враца.  „ Искаме нашите деца, придобили знания и компетентност, да остават в нашите градове, а не да бъдат експлоатирани в Холандия, Германия и някои други европейски страни“, каза при откриване на форума кмета на Враца Калин Каменов.„Целта е този проект да бъде в помощ на училищата и не да се води съревнование за броя на професионалните паралелки, а за тяхното качество“, допълни той.

Сътрудничеството между университета, училищата и бизнес средата ще помогне да се формират политиките в сферата на пазара на труда, каза д-р инж. Кирил Желязков, главен директор в Българската стопанска камара. "Основната ни цел с този проект е да направим преход към бъдеща политика с представители на индустрията. Крайната ни цел е изработване на политически документ, който ще бъде подписан в Загреб на 19 май 2019 г. Тази политическа харта има практическа насоченост и ще очертае политическата ни платформа при следващия етап на нашето развитие в Евросъюза", уточни инж.Желязков.

Пилотното разработване на учебни планове и прояви ще доведе до конкретни решения във висшите училища. До юни 2019 г. браншовите организации трябва да потърсят тяхното мнение. 

В близките месеци се очаква създаване на два центъра за компетентност в областта на мехатрониката.

Такъв център ще бъде открит във Враца, каза Диана Върганова, шеф на Ромтекс. С решение от 27 септември тази година е регистриран такъв клъстер във Враца. Той ще заработи до 1 седмица.Има възможност за финансовото му обезпечаване, уточни инж.Желязков.

Приоритетен за България е туризмът, при който има добър синхрон на образование и бизнес среда, като се очаква да бъде създадена и утвърдена професията експерт маркетинг. Ще бъде отделено внимание и на химическата промишленост със създаване на базова длъжност инженер химични процеси.

В дискусията участваха: представители на Технически университет - София, представители на община Враца и Института за изследване на обществото и знанието към БАН, представители на бизнеса - членове на БСК, представители на  Индустриален клъстер „Мехатроника и автоматизация“, Българска туристическа камара, Българска камара на химическата промишленост, Асоциация „Екологичен инженеринг“, Регионална стопанска камара – Враца, Галина Евденова - началник на РУО - Враца, Десимира Николова - мениджър "Човешки ресурси" в HOLCIM-България.