Дата: 14.11.2018

Източник: БСК

Прочетено: 6907

Всички публикации от рубриката „СТИГА ВЕЧЕ!“ вижте ТУК

  • От 17 препоръки към България две са изпълнени, а останалите 15 са в процес на изпълнение. Същевременно, ЕК отчита „съществено влошаване на медийната среда в България през последните години, като българският медиен сектор се характеризира с непрозрачна собственост и слабо прилагане на журналистическите стандарти. Това положение се отразява върху качеството на обществения дебат и следователно поражда риск от ограничаване на достъпа на обществеността до информация поради ограничения брой независими източници. Медийната среда е от особено значение за независимостта на съдебната власт на фона на целенасочени атаки срещу съдии в някои медии, свързани с непрозрачни интереси, и трудности при намирането на ефективни средства за правна защита“.
  • В класацията за медийна свобода на международната организация Репортери без граници през 2018 г. България заема 111-а позиция, а през 2007 г. е била на 52-ро място в света. В обобщената оценка на Репортери без граници за България се казва: „България продължава да пада в Индекса за свобода на пресата и е на по-ниска позиция от всеки друг член на ЕС. Въпреки че е ротационен председател на Съвета на ЕС (до края на юни 2018 г.), България вече е с по-нисък индекс, отколкото всички страни от Западните Балкани, някои от които са кандидати за членство в ЕС. Корупцията и тайните споразумения между медиите, политиците и олигарсите са широко разпространени. Разпределението от правителството на финансиране от ЕС за определени медии се извършва при пълна липса на прозрачност. В действителност, така правителството ги подкупва, за да улесни по доброто си представяне, както и да се въздържат от покриване на някои проблемни истории като цяло. Заплахите и атаките срещу журналистите се засилиха през последните месеци. Може да се окаже опасно да бъдеш журналист в България“.
  • Проучване на Евробарометър по поръчка на Европейската комисия през 2018 г. показва, че Българите са най-негативно настроената срещу съдебната система нация в целия Европейски съюз. 57% от българските граждани оценяват нивото на независимост на съдебната система като „много лошо или сравнително лошо“, при средно за ЕС28 (вкл. България!) 32%. В Дания, Люксембург и Австрия недоволните от правосъдието са едва 9%. Под 20% са негативно настроените граждани на Германия, Естония, Исландия, Холандия, Финландия и Швеция.
  • По бюджетни разходи за обществен ред и безопасност сме лидери в Европа с 2,4% от БВП (при средно 1,7% за ЕС28). Лидери сме и по разходи за полицейски служби (1,1% от БВП при средно 0.9% за ЕС), както и за издръжка на съдебната система (0,6% от БВП при средно 0,3% за ЕС). По издръжка на затворите сме на средното за ЕС ниво от 0,1% от БВП.
  • Според класацията на международната организация Transparency International, България е с най-нисък индекс (43) на възприятие за корупция (0=силна корупция > 100=без корупция) при средно за ЕС28 индекс 75. Най-малко усещане за наличие на корупция имат гражданите на Дания (индекс 88), Финландия (85), Швеция (84), Люксембург (82), Холандия (82) и Великобритания (82).
  • По данни на Световната банка[1], загубите, дължащи се на кражба, грабеж, вандализъм и палеж, съставляват 0,7% от продажбите през 2013 г., а през 2007 г. са били 0,2%.
  • По показателя „Съдии на 100 000 жители“ през 2016 г. България се нарежда на пето място в Европа с 31,5 съдии (при средно 21,8 за ЕС), по внесени в съда дела сме на 14-то място, а по брой дела на един съдия сме на 22-ро място (215 дела/съдия). За сравнение, в Румъния на 100 000 жители има 22-ма съдии, на които се падат средно по 426 дела.
  • Според последните данни на социологическата агенция „Алфа рисърч“, през септември 2018 г. българският съд се е ползвал с одобрението на едва 14% от гражданите, а прокуратурата – с 9%! Над 40% от българите дават негативна оценка и на съда, и на прокуратурата. Полицията се ползва с доверието на 20% от българите, а 37% й дават негативна оценка.
  • В класацията за тази година на Световния икономически форум „Глобален индекс на конкурентоспособността“ България е на 51-во място сред 140 държави, благодарение единствено на прилагането на информационни и комуникационни технологии (по този показател сме на 30-то място). Оттам-нататък: по финансова система сме на 71-во място, по състояние на институциите - на 70-то място, по ниво на инфраструктура – 57-мо място, по здравеопазване – 70-то място, по умения – 60-то място и т.н.
  • Налице е сериозен срив на инвестициите като дял от БВП – от 28% през 2007 г. на 2% през 2017 г.!

__________

[1] World Development Indicators, Series: Losses due to theft, robbery, vandalism, and arson (% sales)