05.12.2018

През м. Октомври тази година се проведе първата национална конференция "Киберсигурност в електрическата мобилност и цифрова трансформация на енергийните инфраструктура".

Като резултат от това събитие, на 03.12.2018г. на територията на Военна Академия "Г.С.Раковски" беше създадена "ПЛАТФОРМА ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОВАЦИИ В ЕНЕРГИЙНАТА КИБЕРСИГУРНОСТ“.

Платформата стартира с подписването на рамков договор за сътрудничество между: Национална браншова организация за електрическа мобилност - ИКЕМ, Военна Академия "Г.С. Раковски", Българско ядрено дружество, Асоциация за развитие на София и Софийски форум за сигурност.

Вижте още ТУК!

Дата: 05.12.2018

Източник: ИКЕМ

Прочетено: 2526