Дата: 23.01.2019

Източник: БСК

Прочетено: 2749

На 23 януари 2019 г. се проведе първото заседание на новоизбрания (на 5 декември 2018 г.) Управителен съвет на БСК. Членовете на Съвета утвърдиха програмата си за работа през първото полугодие на настоящата година и приеха седем нови членове на БСК, както следва:

  1. „Артстрой Груп “ АД - Бургас. Дружеството е регистрирано през 2008 г. и има 11 заети на трудов договор лица. Основният предмет на дейност на дружеството е придобиване на земи, строителство и продажби на сгради, офиси и къщи, цялостно интериорно проектиране на жилищните и обществени пространства, управление на недвижими имоти (фасилити и пропърти мениджмънт) и управление на портфолиото от инвестиции, свързани с придобиване на български и чуждестранни дружества. „Артстрой Груп“ АД е едноличен собственик на капитала на следните дружества: „Артстрой 1 Кънстракшън“ ЕООД с предмет на дейност „Общо строителство на сгради и строителни съоръжения» и 100 заети лица; „Артстрой Фасилитис“ ЕООД, с предмет на дейност „Управление и поддръжка на недвижими имоти» и 30 души персонал; „Артстрой 1 – Инвестмънт“ ЕООД, с предмет на дейност „Управление и на недвижими имоти» и 12 заети лица.
  2. „Нет Инфо“ АДчаст от Нова Броудкастинг Груп е сред водещите дигитални медийни компании в България. Сайтовете на групата достигат до 74% от интернет потребителите в страната. Някои от най-посещаваните сайтове в България са собственост на NETINFO: АБВ Поща, Vbox7.com, Vesti.bg, Dariknews.bg, Sinoptik.bg, Edna.bg, Gong.bg и много други. Над три милиона и двеста хиляди души месечно се доверяват на сайтовете на компанията. Групата отчита над половин милион разглеждания на страници на месец.
  3. „Екликтика“ ЕООД - София, регистрирано през 2017 г. Компанията осъществява консултантска дейност в областта на информационните технологии, както и организиране на събития. От 2018 г. компанията предлага продукта „Алфа Група“, насочен към обучение и споделяне на добри практики между мениджъри и предприемачи от различни икономически сектори.
  4. „СТМ Комплект Консулт“ ЕООД - София. Дружеството е регистрирано през 2015 г. и осъществява дейност на служба по трудова медицина, като предлага пълна гама от услуги в сферата на трудовата медицина и безопасни и здравословни условия на труд, включващи извършване на измервания (контрол) на факторите на работната среда, изготвяне на оценка на риска на работните места, разработване и внедряване на системи за управление, профилактични медицински прегледи, пожарна безопасност, обучения в сферата на трудовата медицина и консултации по трудовоправни въпроси.
  5. „Лангман“ ЕООД – София. Дружеството е регистрирано през 2018 г. и предлага услуги, свързани с обучения на мениджъри и екипи за управление на човешкия капитал. Компанията изготвя специализирани програми, съобразни със спецификата и нуждите на отделните клиенти. Фокусът на дружеството е насочен към подбор на техники за интервюиране, управление на процесите по оценка на представянето, програми за възнаграждения и придобивки на персонала, управление на конфликти и други политики, свързани с работната среда.
  6. „Генсофт“ ЕООД – София. Дружеството е регистрирано през 1997 г. „Генсофт“ ЕООД е високотехнологична софтуерна компания, която разработва и внедрява собствен софтуерен продукт за управление на фирмените ресурси (ERP) MoneyWorks. От създаването си до днес, компанията е обслужила над 11 000 клиенти в България, САЩ, Канада, Западна Европа, Русия, Близкия Изток, Китай и Япония. „Генсофт“ ЕООД разполага с пет офиса в София, Пловдив, Варна, Русе и Габрово, в които работят над 20 висококвалифицирани специалисти.
  7. „Юрофинс ХОС Тестинг България“ ЕООД – София. Дружеството извършва биоаналитични услуги, лабораторни и технически изследвания и анализи, а едноличния собственик на капитала му е „Юрофинанс Фууд Тестинг ЛУКС Холдинг“, Люксембург -световен лидер в аналитичните услуги с над 375 лаборатории в различни страни в целия свят. Услугите на компанията са приоритетно насочени към хранителната промишленост, околната среда и фармацевтичния сектор.

На днешното заседание бяха обсъдени и други текущи въпроси от сферата на компетентност на Управителния съвет.

Следващото заседание на Съвета ще се проведе на 20 март 2019 г.

вж. СНИМКИ