Дата: 25.02.2019

Източник: БСК

Прочетено: 4856

Въпроси и отговори, свързани с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз, относно лекарствените продукти за хуманна и ветеринарна употреба в рамките на централизираната процедура [en]

Оттегляне на Обединеното кралство и правила на ЕС в областта на митниците и косвеното данъчно облагане [bg]

Оттегляне на Обединеното кралство от Съюза и правила на ЕС в областта на защитата на потребителите и правата на пътниците [bg]

Становище на Съюза на германските индустрии – Брекзит и транспорт и логистика [en]

Становище на Съюза на германските индустрии – Брекзит и търговията със стоки [en]

Становище на Съюза на германските индустрии – Брекзит и достъп до пазара [en]

Становище на Съюза на германските индустрии – Брекзит и финансовите услуги [en]

Становище на Съюза на германските индустрии – Брекзит и пренос на данни, Информационни и комуникационни технологииc [en]

Становище на Съюза на германските индустрии – Брекзит и данъчно облагане [en]

Влияние върху търговията със стоки [bg]

Влияние на Brexit върху търговията с козметични продукти [bg]

Влияние на Brexit върху шосейния транспорт [bg]

Влияние на Brexit върху въздушния транспорт [bg]

Влияние на Brexit върху митници и непряко данъчно облагане [bg]

Влияние на Brexit върху пътуванията между ЕС и Обединеното кралство [bg]

Права на потребителите, в случай че не бъде постигнато споразумение за Брекзит [bg]

Правата на гражданите на Обединеното кралство, живеещи в ЕС, в случай че не бъде постигнато споразумение [bg]

Пътувания между Обединеното кралство и ЕС, в случай че не бъде постигнато споразумение [bg]

Правата на живеещите в Обединеното кралство граждани на ЕС, в случай че не бъде постигнато споразумение [bg]

Учене и обучение в Обединеното кралство, в случай че не бъде постигнато споразумение [bg]

__________

Еврокампания помага на фирмите да се подготвят за сценария „без сделка“ при Brexit