Дата: 07.05.2019

Източник: Българска академия на науките

Прочетено: 2235

Икономическият растеж, отчетен през последните три години, може и да изглежда висок на фона на средния за страните от ЕС, но все още е далече от желаните нива, необходими за осигуряване на догонващо развитие. Това е един от основните изводи в Годишния доклад на Института за икономически изследвания (ИИИ) при БАН за икономическото развитие и политики в България за 2019 г., който беше представен днес.

В документа се казва, че за да има по-осезаем растеж на доходите, което да доведе до намаляване на социалното напрежение, българската икономика следва да генерира минимум 5% ръст годишно.

Ръководителят на екипа, писал доклада, доц. д-р Виктор Йоцов посочи, че ръстът на брутния вътрешен продукт (БВП) за 2018 г. е 3.1% и е над средния за страните от ЕС, но е и сред най-ниските измежду новите страни - членки на съюза. "Независимо от, общо взето, положителните икономически перспективи, запазването на настоящите темпове на икономически растеж означава, че сближаването със средния доход на глава от населението на ЕС остава далече в бъдещето", обобщи той.

Пълен текст на Годишен доклад 2019