13.06.2019

В рамките на проект ДОМИНО бе подготвено практическо ръководство за дуалното образование, което обобщава натрупания опит по българо-швейцарския проект, както и по останалите пилотни проекти за дуалното обучение, изпълнявани в страната.

За първи път ръководството бе представено на втората национална конференция „Дуалното образование – път на възможностите“ на 12 юни 2019 г., в София, в която участва и председателят на БСК Радосвет Радев.

Ръководството има за цел да подпомогне институции, училища и фирми при организацията и осигуряването на качеството на дуалното професионално образование и обучение. В ръководството са отразени настъпилите законодателни промени в края на 2018 г., постигнати в резултат на широка обществена подкрепа.

СВАЛЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО ОТТУК

Ръководството засяга и аспектите на дуалното обучение, свързани с формалното училищно дуално професионално образование. То дава насоки за създаване на условия за устойчиво сътрудничество между училищата и бизнеса за качествено практическо обучение на учениците в реална работна среда и поставянето на ученика в центъра на образователния процес.

В България системата на дуалното обучение започна да се прилага от 2015 година чрез пилотни проекти. Най-всеобхватният  и  системно  значим  от тях е българо-швейцарският проект ДОМИНО, изпълняван в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, съвместно с Министерството на образованието и науката, с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на икономиката.

1  600 ученици от 32 професионални гимназии в 19 града в цялата страна се обучават по системата „учене чрез работа“ по проекта ДОМИНО. Те завършват с диплома за средно образование и удостоверение за професионална квалификация за престижни и търсени от бизнеса професии. Партньори по ДОМИНО са 170 български и чуждестранни фирми, които предоставят на учениците практика, обучение от опитни наставници и истинска работа със заплащане по трудов договор. Дуалното образование отваря вратите на младежите от дуалните паралелки към пазара на труда: 70 % от завършилите по ДОМИНО вече работят във фирмата, в която са трупали опит като ученици.

„Големият успех на проекта е, че успя само за четири години да въведе една нова система и привлече в прилагането й българския бизнес. ДОМИНО даде шанс за развитие на много млади хора и им даде надежда за бъдещето им в България”, споделя ръководителят на ДОМИНО Петя Евтимова. „Най-голямото предизвикателство сега пред дуалната система е как да се гарантира нейната устойчивост след приключването на подкрепата от Швейцария“.

От дуалното образование само можеш да спечелиш. След десети клас  вече работим, като получаваме 90% от минималната заплата“, разказва единадесетокласничката Елеонора Ангелова от Професионалната гимназия по туризъм „П.К. Яворов“ –  Добрич, бъдещ професионален готвач. „За три години в дуалната паралелка животът ми се промени коренно! Имам професия и гарантирана работа. Сигурна съм, че един ден ще постигна мечтата си – да имам свой ресторант“.

Министерството на образованието и науката вече пое сериозен ангажимент към дуалното обучение, като изплаща стипендиите на учениците от дуалните паралелки, което бе започнато от ДОМИНО. Законодателни промени в Закона за професионалното образование наложиха дуалното образование в българската образователна система.

Проектът ДОМИНО започна през 2015 година. Бюджетът на проекта е 3 530 000 швейцарски франка, като 15 процента е съфинансирането от българското Министерство на образованието и науката. Използван бе основно опитът на Швейцария, но и на други страни, както и добрите традиции на българското професионално обучение. Дуалното образование е един от основните фактори за икономическия успех и конкурентноспособност на Швейцария, както и за ниската младежка безработица.

Дата: 13.06.2019

Източник: Проект Домино

Прочетено: 6645