Дата: 02.08.2019

Източник: БСК

Прочетено: 4742

Тричленен състав на Върховния административен съд (като първа инстанция) отхвърли искането за спиране действието на Наредба Н-18 (за касовите апарати) до произнасяне на съда по същество, внесено от 43 организации и фирми на 17 юли т.г.

Независимо от предоставените доказателства и аргументи, съдът е сметнал, че вредите, които бизнесът ще понесе, са "евентуални".

Съдът не е взел предвид, че на 1 октомври 2019 г. белият бизнес в България ще бъде изправен пред избора:

  1. да направи скъпи и сложни инвестиции и реорганизации на бизнеса си;
  2. да емигрира в друга юрисдикция;
  3. да преустанови дейността си или
  4. да не успее да направи изискваните инвестиции и реорганизации, и да понесе значителни имуществени санкции, респективно - да бъде предмет на принудителни мерки, напр., запечатване на търговски обект.

Всяка една опция по-горе води до сигурни разходи и вреди за бизнеса!

Съдът не взел предвид и:

  1. грубите нарушения на действащото българско и европейско законодателство, които прилагането на Наредба Н-18 ще допусне или ще изисква от адресатите й да правят;
  2. опасността от злоупотреба и изтичане на лични данни, търговска тайна и друга чувствителна информация.

Определението на съда ще бъде обжалвано в 7-дневен срок пред 5-членен състав на ВАС.