Дата: 28.09.2020

Източник: Investor.bg

Прочетено: 1589

За 4 ноември е насрочено във Върховния административен съд делото срещу Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им, както и към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазини.

Делото беше образувано в края на юли 2019 г. по жалби на 44 сдружения и фирми.

Междувременно със свое определение от 23 септември тричленен състав на Върховния административен съд остави без разглеждане жалбата против наредбата за касовите апарати на едно от обжалващите сдружения -  „Българска петролна и газова асоциация" и прекрати производството по делото в тази му част. Причината е, че съдът откри в жалбата на асоциацията празноти и несъответствия, които не бяха отстранени в указания от съда срок. 

С друго свое определение от 29 юни ВАС даде указания на всичките 44 жалбоподатели да посочат изрично какво от действащите норми в редакцията на Наредба Н-18 оспорват, както и да уточнят с какво не са съгласни във всяка една от наредбите за изменение допълнение на наредбата за касовите апарати.

Промените за спорната Наредба Н-18 в Закона за данъка върху добавената стойност са публикувани за обществено обсъждане

Преди дни Министерството на финансите официално се отказа да следи оборотите чрез касовите апарати с въвеждането на новите изисквания за софтуер за управление на продажби в търговските обекти (СУПТО), наложени от спорната Наредба Н-18.

Ведомството на Кирил Ананиев предлага в публикувания за обществено обсъждане проект от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) да отпаднат всички текстове, свързани с идеята за затягане на контрола върху оборотите на търговците чрез специален софтуер за управление на продажбите. На практика новият финансов министър изпълнява заявката си от края на юли да отмени въведените технически и други изисквания по отношение на СУПТО с промени в Закона за ДДС.

Investor.bg припомня, че в началото на годината след сериозно обществено недоволство тогавашният финансов министър Владислав Горанов отложи с шест месеца приемането на промените в наредбата, които трябваше да влязат в сила на 31 януари тази година. В крайна сметка срокът бе изместен до края на 2020 година.

Наредбата създаде сериозни проблеми на бизнеса в страната, а много компании вече инвестираха значителни средства, за да отговорят на изискванията.

Ако предложените сега промени бъдат одобрени от депутатите, ще се сложи край на продължилата две години драма с опитите за затягане на контрола върху отчитането на търговските обороти, които изведоха фирми и на протести.