Дата: 05.08.2019

Прочетено: 139

Публикуваното днес ново проучване на Евробарометър сочи, че положителното възприятие на гражданите за Европейския съюз значително е нараснало във всички сфери. Това са най-добрите резултати след проучването на Евробарометър от юни 2014 г., проведено преди встъпването в длъжност на Комисията „Юнкер“.

Най-новото проучване „Стандартен Евробарометър“ беше проведено след изборите за Европейски парламент, между 7 юни и 1 юли 2019 г. във всички 28 държави от ЕС и пет страни кандидатки.

Сред основните констатации са:

- Доверието в ЕС е на най-високото си равнище от 2014 г. насам и продължава да бъде по-високо от доверието в националните правителства или парламенти.

- Мнозинството от европейците са оптимисти за бъдещето на ЕС.

- Рекордно висока е подкрепата за еврото.

- Гражданството на ЕС и свободното движение се възприемат като най-важни постижения на ЕС.

- Изменението на климата се нарежда на второ място сред основните грижи на европейците, след имиграцията.

Повече информация ще откриете в прикачения документ.