Дата: 01.06.2009

Източник: БСК

Прочетено: 5754

 

Предстоящото увеличение на цените на ел.енергията за индустрията обсъдиха председателят на БСК и изпълнителният директор на БЕХ

На 31 май т.г. изпълнителният директор на Български енергиен холдинг (БЕХ) Галина Тошева се срещна с председателя на БСК Божидар Данев и представители на големи потребители на ел. енергия, членове на БСК.  Срещата бе поискана от БСК по повод предстоящото увеличаване цената на електроенергията за бизнеса.

Участващите в разговора представители на големи потребители на ел.енергия изразиха огромната си тревога от намеренията за предстоящо увеличение на енергийните цени. Те съобщиха, че продукцията им през първите месеци на тази година е в размер от 20 до 40% спрямо тази през същия период на миналата година, което ги поставя в изключително тежко икономическо състояние. Увеличението на енергийните цени ще ги затрудни допълнително и ще ги принуди, като първа мярка, да оптимизират броя на заетите в предприятията лица и дори е възможно да се стигне до фалити.

По линията на технологичните връзки тези ефекти ще се почувстват осезателно в началото на есента на тази година. Не трябва да се забравя, например, че това са практически най-големите товародатели, което означава, че рязко ще се влоши състоянието и на транспортния сектор”, подчерта по време на срещата председателят на БСК Божидар Данев. Той запозна г-жа Тошева с позицията на БСК относно намерението за увеличение цената на ел.енергията за промишлените потребители и подчерта, че България е единствената страна в Европа, която вдига цената на ел.енергията за бизнеса, докато в останалите страни от Стария континент тече обратният процес – на понижаване на енергийните цени между 30 и 50%.

***

В резултат на оповестената днес (1 юни) позиция на БСК относно намеренията за увеличение на цените на ел.енергията за промишлеността, преди минути бе проведен разговор между председателя на БСК Божидар Данев и председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) проф. Константин Шушулов.

Проф. Шушулов информира, че ДКЕВР няма да променя енергийните цени за бизнеса. Официално комисията ще оповести намерението си на утрешното открито заседание за разглеждане на доклад относно утвърждаване на цени в сектор  "Електроенергетика".

БСК изказва благодарност за своевременната реакция на ДКЕВР и за положителното за българската икономика решение.

***

ПОЗИЦИЯ НА БСК

ОТНОСНО: Намеренията за увеличаване цените на ел.енергията за промишлеността

За пореден път през последните няколко години, се появява напрежение между големите потребители на електрическа енергия и регулаторния орган – ДКЕВР. Напрежението е свързано с анонсираното повишение на цената на електрическата енергия от 1 юли.

Чувстваме се задължени да предупредим, че в този момент всяко повишение на цените крие огромни рискове за допълнителни трудности пред предприятията. Сега повече от всякога на българската индустрия е необходима прогнозируема и стабилна икономическа среда.

За големите индустриални производители в страната – предприятията от машиностроенето, металургичната, химическата, добивната и циментовата промишленост, е изключително важно в този кризисен момент да се следват световните и европейски тенденции на намаляване цената на ел.енергията. Обратното би означавало: намаляване на конкурентоспособността на българската икономика, загуба на работни места, фалити на фирми.

При увеличение на енергийните цени Националната електрическа комопания ще загуби платежоспособните си клиенти – тези, които кръстосано субсидират цената на топлоенергията, енергията от възобновяеми източници и тази за потребителите ниско напрежение.