Дата: 09.09.2019

Източник: Български дарителски форум

Прочетено: 1783

Български дарителски форум (БДФ) работи върху Годишен анализ на практиките и тенденциите в дарителството през 2018 година. В тази връзка, кани членовете и партньорите на БСК да се включат в проучването, като попълнят изготвения за целта въпросник. Можете да видите въпросите в Google Forms.

Имената на фондациите и компаниите, както и техните дарителски кампании няма да бъдат цитирани, а ще бъдат използвани само за целите на анализа. В случаите, когато това ще допринесе за съдържателното аргументиране на една или друга теза, цитирането ще се случва с изричното позволение на съответната организация.

БДФ предварително благодари за оказаното съдействие.