Дата: 09.06.2009

Източник: БСК

Прочетено: 4729

Общественият съвет към ДКЕВР обсъди на заседание днес предложенията за промяна на цените на електро- и топлоенергията от 1 юли т.г. В заседанието участва и председателят на БСК Божидар Данев.

Проф. Константин Шушулов запозна участниците в заседанието с проекта за решение на ДКЕВР, който предвижда топлата вода да поевтинее с от 7 до 30%, а токът за бита - с 1-2% през деня. Нощната тарифа на цената на електричеството най-вероятно ще се повиши. Държавната комисия има намерение да увеличи с 3-4 на сто и цената на тока за малкия и средния бизнес в Североизточна и Югоизточна България.

По време на дискусията председателят на БСК засегна няколко въпроса, свързани с определянето на енергийните цени. Той потвърди позицията на Камарата, че е недопустимо провеждането на социална политика чрез цени и създаване на неровнопоставеност между отделните видове потребители. Според него, ДКЕВР е притисната от политически фактори. „Цената на енергията не е социален инструмент и държавата трябва да оцени политиката си и да субсидира семейства, които имат нужда, вместо да деформира икономиката с подобно ценообразуване”, заяви Божидар Данев.

Председателят на БСК изрази очудване от решението за определяне на 3% норма на печалба на „Булгаргаз”, при положение че компанията не инвестира в развитие на мрежата. Според Божидар Данев ножицата между цените на отделните производители на ел.енергия се разширява непрекъснато, като разликата във възвращаемостта на отделните централи е 12 пъти.

Божидар Данев заяви, че вследствие спада на цените на енергийните продукти и силно заниженото потребление на енергия в целия свят вследствие на икономическата криза, има сериозен спад в цената на енергията на международните борси. На  този фон е твърде странно цената на енергията у нас да се покачва. Според председателя на БСК, това ще доведе до натиск върху конкурентоспособността на българската икономика и загуба на работни места. Борсовата цена на енергията в Румъния е 30 евро на МВтч, м ЕС – 35 евро на МВтч, а нашата ще бъде 35.5 евро МВтч, даде пример Данев. Това крие опасност БЕХ да загуби много клиенти и рязко да се покачи процентът на неплатените сметки за енергийно потребление, а енергийната ни система да попадне в ликвидна спирала.

Председателят на БСК приветства решението да има обезщетения за сгрешени сметки, но посочи, че не знае доколко това се отнася за бизнеса. Той подкрепи и идеята на ДКЕВР за въвеждане на опцията „поръчка ден за ден”, а не както е досега с предварителна 3-месечна заявка от страна на фирмите. Друго решение на ДКЕВР, което получи подкрепата на БСК, бе високата цена на ел.енергията от ВЕИ да бъде включена в цената за пренос, така че всички потребители равностойно да поемат тази тежест. Опасността от навлизането в тази област на спекулативни капитали в условията на криза може допълнително да натовари енергийните потребители и енергийната система.

Председателят на БСК изрази несъгласие с преференцията, която се дава на топлоцентралите, закупили в началото на годината въглища на високи цени и, съответно – сега им се признава по-висока цена на произвежданата енергия. Според Божидар Данев това е въпрос на мениджмънт на отделните дружества, като резултатът от неговите действия не трябва да се поема от индустрията.

Божидар Данев за пореден път предложи хеджирането като финансов инструмент за минимизиране на загубите на енергопроизводителите. Той отправи искане в групата, определяща енергийните цени, да бъдат включени експерти от страна на бизнеса.

Припомняме, че през изтеклата седмица БСК излезе с декларации срещу намеренията за увеличение цените на ел.енергията за индустрията, съответно на 1 юни и на 4 юни.