Дата: 04.10.2019

Източник: Bloomberg TV Bulgaria

Прочетено: 1821

В никакъв случай не става въпрос за удължаване границата на пенсиониране.

Активно стареене означава да се даде възможност на хората на определена възраст, т.нар. трето поколение, да продължат своята трудова дейност - да допринасят за обществото, за себе си, за своя стандарт на живот. Това каза Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите към БСК, в предаването „Бизнес старт“ с водещ Живка Попатанасова.

Томов коментира темата в контекста на стартирането на проекта на Българската стопанска камара за насърчаване на по-дългия трудов живот.

„В никакъв случай не става въпрос за удължаване границата на пенсиониране“, поясни той.

„Става дума за това, че трябва да се създадат условия в предприятията, свързани с възрастовите особености на всички поколения... Идеята на активното стареене и целта на проекта на БСК е да се опитаме да преодолеем някои от тенденциите на пазара на труда, свързани с недостига на работна сила“.

По думите на госта има тенденция на засилване на мотивацията на възрастните хора да останат на пазара на труда.

„В момента около 100 хил. души, навършили законна възраст за пенсиониране, продължават да работят в българската индустрия... Факторите за това, разбира се, са комплексни“.

Томов отбеляза, че идеите на БСК не са свързани само с възрастните. Намаляващата раждаемост у нас също е част от предизвикателствата, които той коментира.

„Възможността да се създадат по-добри условия на труд, по-добро качество на живот, по-гъвкави форми на работа, биха помогнали на младите хора... Работодателите трябва да се съобразят и с майчинството и условията за него“.

Гостът добави, че цялостната цел на проекта е да се опита да промени културата и отношението на бизнеса, да започнат правилно да се управляват различията.

„За целта ще бъдат използвани и готови европейски модели“, посочи още Томов.

ВИДЕО