Дата: 13.10.2019

Източник: БСК

Прочетено: 2328

Българският евродепутат Иво Христов е отправил въпрос с искане за писмен отговор към Европейската комисия относно възможностите за компенсации във връзка с фалита на "Томас Кук".

В искането се посочва, че от фалита (на 22.09.2019 г.) на британската компания в сферата на туризма „Томас Кук“ са засегнати стотици хиляди пътници, но потърпевши са и много други туристически оператори, като например, хотели.

Според предварителни оценки над 50 хотела в България ще бъдат засегнати от създалата се ситуация. Неосъществени плащания, които са причина за безпокойство и са предпоставка за потенциални щети, се оценяват на стотици милиони левове за България. Предвид факта, че към момента на обявяване на фалит „Томас Кук“ е регистрирана в държава – членка на Европейския съюз, Великобритания, има ли възможности държава членка, в този случай България, да получи компенсации за операторите на места за настаняване чрез гаранционен фонд на Европейския съюз? Ако няма такава възможност, какво би предложила Европейската комисия за справяне с негативните последствия от фалита на компанията „Томас Кук“? “, се казва още в искането на Иво Христов.