Дата: 17.10.2019

Източник: Стопанска камара - Добрич

Прочетено: 4028

„На първо място трябва да се обърне внимание на образованието при анализи на необходимостта от работна ръка“, заяви председателят на Стопанска камара – Добрич Николай Радев по време на работната среща днес (17.10.2019 г.) в Областната комисия по заетост в Добрич. По време на срещата беше обсъдено и съгласувано проведеното второ за годината анкетно проучване за нуждата от работна ръка сред работодатели.

Според Николай Радев, все още няма ясно дефиниране на взаимоотношението между работодатели и образование. В тази връзка, като положителен пример той посочи, че със съдействието на Стопанска камара – Добрич през следващата седмица в Професионалната гимназия по механотехника и електротехника „М. Ломоносов“ ще бъде осигурен електромобил за учебни цели, съответно – предстои откриването на специализирана паралелка за електрическа мобилност в гимназията.

Николай Радев посочи, че е необходима и подкрепа от страна на Общината и Областната управа в посока на насърчаване на професионалните училища, които подготвят кадри за местната индустрия. По думите му, в момента се обучава свръхинтелигентно поколение, то обаче няма нужната квалификация според икономическата специфика на региона.

Проведеното второ анкетно проучване сред работодателите в областта за нуждите им от работна ръка отчита добра активност като участие – 88.8%. В извадката, направена от Агенцията по заетост, са попаднали общо за областта 112 фирми. От тях 103 са попълнили въпросника. Това, което прави впечатление от проучването, е, че с най-висок дял в следващите 12 месеца ще се търсят и наемат хора от сферата на услугите. Търсени ще са кадри в областта на туризма, медицината, педагогиката, селското и горско стопанства.

По-рано през седмицата Координационна група за учене през целия живот прие Правилник за дейността си. Тя има за цел да съдейства за сътрудничеството, да координира и консултира Областна администрация, органите на местно самоуправление, териториалните административни структури, социалните партньори и неправителствени организации за реализиране на областната политика за учене през целия живот. В Координационната група има представители на общини от областта, на читалища, на Статистическото бюро в Добрич, на Регионална библиотека „Дора Габе“ и на Дирекция „Регионална служба по заетост“.