Дата: 15.11.2019

Източник: ИКЕМ

Прочетено: 3463

ИКЕМ и Европейският консултативен център за инвестиции (EIAH) подписаха договор за изпълнение на: "Проект за проучване и развитие на професионалното образование в сектор "Електрическа мобилност" и необходимостта от кадри в България и страните от региона". 

EIAH е форма за партньорство между групата на Европейската инвестиционна банка и Европейската комисия като част от Инвестиционния план за Европа.

Този проект е от изключително значение за развитието на образователния модел - ССЕМ (секторен съвет за електрическа мобилност), към МОН и ИКЕМ.

Предвижда се в резултат от проучванията да бъдат изградени: "Център за образование и квалификация на човешки ресурси и изследвания в електрическата мобилност и свързаност."

В тази връзка, ИКЕМ и ''Образование България 2030'' подписаха меморандум за сътрудничество, с цел развитие на модела ССЕМ, внедряване на нови форми за обучение, реализиране на проучвания и анализи свързани с политиките в областта на образованието, регионалното развитие, пазара на труда и други.