Дата: 29.11.2019

Източник: BusinessEurope

Прочетено: 6677

Преди 25-ата среща на върха на ООН по въпросите на изменението на климата (COP25), на 2 декември 2019 г., BusinessEurope очаква ясен напредък от всички участващи страни на срещата на върха по въпросите на климата в Мадрид.

Генералният директор на BusinessEurope Маркус Дж. Бейрер каза:

„Очакваме всички правителства, и особено държавите от Г-20, които представляват около 80% от глобалните емисии на CO2, да се стремят към неутралитет на климата до около средата на века, за да се съобразят с забележителното Парижно споразумение. Докато това не се случи, Европа трябва да обмисли допълнителни предпазни мерки, за да защити индустриите си от изтичане на инвестиции.

За бизнеса е изключително важно пътят към неутралността на климата да се извърши по възможно най-благоприятния начин. Ако се прилага добре, член 6 позволява на държавите да намалят емисиите на CO2 там, където е по-икономично, осигурявайки икономия на глобални разходи от поне 250 милиарда щатски долара годишно до 2030 г.“.

Вижте също следните основни документи: