Дата: 13.03.2020

Източник: БСК

Прочетено: 2477

Камарата настоява за изработване на ясен антикризисен план, съдържащ конкретни спешни мерки, с ясни срокове за приложение.

 

Изх. № 03-00-9/13.03.2020 г.

 

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

КОПИЕ:

 

СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ

 

ОТНОСНО: КРИЗАТА, ПРОВОКИРАНА ОТ COVID-19

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Светът и страната ни са изправени пред тежко социално-икономическо изпитание. Последиците от COVID-19 са вече огромни, но и непредвидими, неизчислими в дългосрочен план.

Оценяваме и подкрепяме извънредните мерки, които предприема Правителството на РБ. Убедени сме, че най-ценният капитал на България са хората, затова всички мерки, свързани с осигуряване здравето на населението, са навременни и необходими. Уверяваме Ви, че отговорните български работодатели правят всичко необходимо да съхранят здравето на своите работници и служители, вкл. реорганизират работния процес, повишават санитарно-хигиенните условия на работната среда, следят за текущото здравословно състояние на заетите и т.н.

Заедно с това, изразяваме силните притеснения на членуващите в БСК фирми и браншови организации относно негативното отражение на кризата върху тяхната оперативна дейност. Загубата на клиенти, липсата на работници и нарушените доставки са проблем на всеки български предприемач, никой не е подминат! Големият проблем е липсата на предвидимост колко дълго и с каква сила ще продължи кризата. Всичко това налага необходимостта от подкрепящи национални политики, които да тушират негативните икономически ефекти.

Даваме си сметка, че България продължава да е най-бедната страна в Европа и публичните ресурси са силно ограничени. Въпреки това, разчитаме отговорният български бизнес да бъде подкрепен с организационни и, при възможност, финансови мерки, които да омекотят удара.

Във връзка с горното, настояваме да бъде изработен, съвместно с представителите на бизнеса, ясен антикризисен план, съдържащ конкретни спешни мерки, с ясни срокове за приложение.

На разположение сме да съдействаме с наличния си експертен ресурс.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК