Дата: 12.03.2020

Източник: БСК

Прочетено: 1725

Българската компания осигурява възможност икономиката и държавата да продължат да работят дистанционно.

Иновативна технология на българската компания Евротръст осигурява възможност икономиката и държавата да продължат да работят дистанционно и изцяло законно в условията на извънредно положение по повод COVID – 19.

 

Решава: Създадено преди 5 години, Евротръст позволява електронна идентификация, електронно подписване на документи, електронно връчване, електронно удостоверяване на време и електронно архивиране – изцяло законно.

Държавно регулиране: Услугите и дейността на компанията са регулирани от държавата от Комисията за регулиране на съобщенията и са регистрирани в специален доверителен регистър към Европейската комисия (https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/BG/6);

Достъпност: Проста процедура с няколко стъпки, през мобилен телефон, не изисква специфично познание или дигитални умения, с един клик;

Позволява: електронно заявяване на административни услуги, електронно подписване на договори, декларации и всякакви документи, електронно откриване на банкови сметки, сключване на застраховки, електронна препоръчана поща на частни и държавни съобщения и документи;  

Първо е внедрено от Министерството на туризма (http://www.infotourism.net/index.php?t=34493&m=1) – позволява изцяло електронно заявяване на услуги от министерството (например https://e-turuslugi.com/form/29/63).

Други държавни интеграции: внедрено в Община Бургас (https://auslugi.com/public/home/burgas/index), в Министерството на образованието и науката (https://licenses.mon.bg) и частично към портала за електронно управление (https://edelivery.egov.bg/Account/CertificateAuth?login=True), стартира скоро в НОИ, Търговския регистър.

Бизнес интеграции: Внедрено е от почти всички големи търговски банки в България (ПроКредит, ПИБ, Райфайзен, ДСКБанк, УниКредит Булбанк, ДБанк, ОББ и др.), от големите пенсионните фондове (ПОК Доверие, ПОК Бъдеще и др.), лизингови компании (Райфайзен Лизинг, Интерлийз, Медлийз) и др.

Законово регулиране: Одитирано от френска акредитирана компания за одити (LSTI). Отговаря на всички ЕС изисквания и стандарти за криптографска сигурност, на защитата на личните данни (GDPR), удостоверителни услуги (eIDAS), на мерки срещу изпиране на пари (AML), на защита на потребителите, на Директивата за плащанията (PSD2), и др.  

Международно признание: Докладвано през миналата година на международния форум в Давос и е (https://www.informo.bg/bg/2019/01/23/ева-майдел-доклад-от-световния-иконом/).

Европейската комисия го е идентифицирала и е посветила цяла страница на интернет страницата си като пример за изключително инспириращо решение за дигитална трансформация 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/watify/inspiring/watify-success-stories/evrotrust-e-identification-e-signatures-e-seals-e-timestamps-e).

Европейска приложимост: решението е приложимо, законно и признато във всички европейски държави, доколкото почива на регулирана от държавата дейност;

Признание в други държави: В момента се интегрира от Република Северна Македония на държавно ниво. Използва се от частни компании в Унгария, Австрия, Албания и др.

 За допълнителна информация:

проф. Георги Димитров

george.dimitrov@netlaw.bg

0888 77 46 66