Дата: 27.06.2019

Източник: ДАЕУ

Прочетено: 2041

За двете години от създаването на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) постигнахме не малко резултати и създадохме инструменти, с които ускорихме процеса на трансформация на администрацията. Достъпът до Единния портал за електронните административни услуги (https://egov.bg/wps/portal/), поддържан от агенцията, вече е възможен и с персонален облачен и мобилен квалифициран електронен подпис (КЕП), който може да се използва от всяка точка на света с достъп до интернет. Това обяви Атанас Темелков, председател на ДАЕУ при представянето в реално време достъпването на е-услуги през мобилно устройство. Електронната идентификацията, за която напоследък често се говори, вече ще става лесно и достъпно през мобилно смарт устройство, допълни още той. 

Приоритет на електронното управление са услугите за гражданите и бизнеса. До 2023 г. те трябва да имат централизиран достъп по електронен път до над 850 електронни услуги, поясни още Темелков. Според последното проучване на „Галъп Интернешъл“ на обществените нагласи по отношение на електронното управление у нас 75 на сто от участвалите в допитването не са използвали електронни услуги и са имали контакт с администрации само „на гише“. В същото време над 5.5 млн. граждани използват мобилен интернет. Тази липса на комуникация може да се промени. Достъпването на е-услуги и подписването на документи с облачен КЕП ще улесни всеки гражданин в работата с администрацията. Създават се условия за сигурна идентификация и единен начин за достъп до услугите, предоставяни от различните институции. Това решение значително ще оптимизира разходите на държавата и бизнеса за създаване, поддържане и използване на средства за електронна идентификация. Също така ще предостави сигурен начин за потвърждаване на самоличността на потребителите до въвеждането на личните документи като средство за електронна идентификация, каза председателят на ДАЕУ. 

Идентификацията и достъпването до различни е-услуги чрез защитено мобилно приложение с КЕП е в партньорство с единствените засега две български компании, които предлагат сертифициран облачен квалифициран е-подпис на достъпна цена – БОРИКА АД и „Евротръст Технолъджис“ АД.

Гражданите и бизнесът вече могат да взаимодействат изцяло цифрово с администрациите – през Системата за електронно връчване. Близо 19 000 са регистрираните потребители в системата. От тях повече от 90 са фирми, над 700 са администрации.

Основните регистри и системи на централната администрация вече са свързани - през средата за обмен на данни между регистрите – RegiX. Там се извършват 165 типа справки от 62 регистъра на централни администрации, отчете Атанас Темелков. Над 2 000 000 транзакции за достъп до удостоверителна и справочна информация се предоставят средно на месец през RegiX. Половината от тях са за нуждите на държавната администрация. Системата реално спестява време и усилия за получаване, проверка и обработка на данните. Възможната годишна икономия в средства от фонд „Работна заплата“ възлиза на близо 5 000 000 лв. Също така през тази система от 2018 г. гражданите могат да контролират как институциите използват техните данни – кои данни, на какво основание и с каква цел. Тази услуга е силен инструмент за граждански контрол върху институциите, смята председателят на ДАЕУ. 

Хартиеният обмен между администрациите е премахнат в национален мащаб между всички административни структури. Близо 1 000 от тях обменят документи изцяло електронно, което е първата успешно приложена мярка за ограничаване на хартиената администрация. Средномесечният документооборот на една централна администрация с други институции достига близо 2 300 писма. Всички те вече се обменят по електронен път. Това означава спестени близо 100 тона хартия годишно и около 220 хиляди лева средногодишно спестените разходи само за хартия на администрациите. С преустановяването на хартиения обмен времето за регистрацията на един документ и връщането на отговор се скъсява близо 6 пъти.

Атанас Темелков подчерта важността на обратната връзка от гражданите и бизнеса при използване на електронните административни услуги. Предложения за подобряване на работата на администрацията могат да се изпращат чрез системата за е-Връчване (https://edelivery.egov.bg/).

вж. ВИДЕО