Дата: 21.03.2020

Източник: БСК

Прочетено: 14786

Здравният министър издаде заповед, с която въвежда нови противоепидемични мерки, считано от 00:00 часа на 21.03.2020 г.

Приемат се допълнителни мерки за ограничаване на разпространението на вируса. Ограничава се влизането и излизането в областните градове.

МВР ще организират контролно-пропускателни пунктове на пътищата на областните центрове и ще извършват проверка на целта на пътуването на гражданите.

През контролно-пропускателните пунктове се пропуска преминаването на лица в случаи на неотложно пътуване, обосновано от доказана потребност от трудово естество, здравословни причини, завръщане в собствения настоящ адрес, дом или постоянен адрес. Това се удостоверява със служебна бележка от работодателя, медицински документ или документ за самоличност

Служебната бележка може да изтеглите по-долу:

Декларация   (docx - 14,00KB) - 24 мар 2020 15:37